NewNor Consulting Ydelser

Introduktion

Vores ydelser har som fællesnævner, at vi gør hvad der skal til for at få jeres virksomhed i mål. Vi har et stort fokus på de mennesker der er involveret i opgaveløsningen og stræber hele tiden efter at nå de mål vi i fællesskab beslutter. Vores tilgang vil ofte være eksperimenterende, da vi tilstræber eksekvering, og derigennem får erfaring ift. hvad der virker og ikke virker. Denne tilgang kan virke kaotisk og utryghedsskabende, hvorfor vi prioriterer kommunikation med de involverede parter for at tilsikre en ensretning og forståelse for hvad det er der foregår.

Fælles for vores ydelser er, at vi også yder disse ydelser i svære områder og under svære omstændigheder. Vi er klar til at rykke ud med kort varsel og få løst opgaven. Vi arbejder bedst når målet er defineret, men ikke nødvendigvis vejen dertil.


Vores Ydelser

Strategiudvikling & strategiimplementering

Vi har bred erfaring med at udvikle strategi for både private og offentlige virksomheder. Vores tilgang er i høj grad præget af en operationel tilgang med fokus på de resultater man vil opnå. Dette kan virke åbenlyst, men vi adskiller os ved at benytte en bevidst eksperimenterende tilgang hvor vi løbende måler på resultaterne og justere/optimere på baggrund af feedback. Derfor ser vi også strategiudvikling og strategiimplementering som uadskilleligt, selvom det godt kan betragtes som separate faser, da ingen af dem kan stå alene, men snarere er to sider af samme sag.


Vores Ydelser

Forandringsledelse

Alt hvad der ikke er almindelig drift, er som udgangspunkt forandringsledelse. Om det er en strategi man ønsker at implementere, en transformation man ønsker gennemført, eller en proces man ønsker at optimere. Forandringsledelse er en forudsætning for alle disse ændringer og de opnås igennem de mennesker der indgår i forretningen.

Vi har både erfaringen med at uddanne, coache og vejlede omkring forandringsledelse, samt decideret at implementere den, hvis der er en strategisk fordel i at det er en ekstern part der varetager denne opgave.


Vores Ydelser

Procesoptimering

Processer, eller forretningsgange, er i grove træk den måde som ting bliver gjort på i virksomheden. Selv hvis man ikke mener at man har en procesdrevet tilgang, ligger der en optimeringsgevinst i at få strømlinet den gevinst. Vi har stort fokus på at klare og synlige processer kan skabe optimerende effekter, men at det ikke må ske på bekostning af fleksibilitet og agilitet.  Af den grund vil vi sparre omkring hvorvidt det giver mening at se på at visualisere de processer der er afgørende for værdileverancen i virksomheden, samt hjælpe med at definere den ideelle proces. Vi har også erfaring med at hjælpe med at implementere den nye proces, da også denne i sidste ende er afhængig af de mennesker der er involveret

Vores Ydelser

Transformationer

Tiderne og de underliggende teknologier skifter. Dette betyder at virksomheder igennem deres levetid skal imødekomme de nødvendige transformationer. Dette kan både være ift. den platform man har til at levere sit produkt på, men også ift. selve produkterne man kan levere. Disse transformationer kan være skelsættende da de i sidste ende betyder om man kan levere på kundernes forventninger og dermed hvad ens position i markedet er.

Vi ved at enhver transformation er svær. Ligesom mennesker har vaner, så har en virksomhed det også. Det både ift. hvordan man gør tingene i virksomheden (processerne) men også ift. dem man kollektivt mener man er (kulturen). Derfor ved vi, at selv den bedste plan for en virksomheds transformation, kan falde til jorden når den møder de mennesker der i sidste ende skal lave nogle ændringer.

Vi har stor erfaring med at få folk til at gennemgå denne transformation (indse behovet, forstå deres opgave, forstå hvornår noget er “godt nok”, samt at have en forståelse af hvad man arbejder hen imod.)

Vores Ydelser

Projektledelse

Projekter kan tage mange former. Det kan være lige fra et lille “tandhjul der skal justeres “ i en virksomhed, til et akut behov der opstår. De fleste virksomheder er trimmet til at levere den ydelse, som de forventes at kunne levere, hvilket betyder at der sjældent vil være kapacitet til nye projekter, hvis de enten har en bestemt størrelse, eller man ikke er forberedt på det.

Vi har erfaringer med at træde ind i virksomheden og støtte op omkring de projekter der er nødvendige at få drevet, og i den kapacitet som det kræver. Vi kan enten støtte i specifikke roller på et projekt, eller drive hele projektet i sin helhed, såfremt dette giver mening)

Vi er særligt gode til at varetage projekter, der er akutte, under svære forhold og/eller i svære miljøer.


Kontakt Os

Vil du have os til at hjælpe dig?

Har du et problem, du har brug for hjælp til? Vi er måske perfekt egnede til at hjælpe dig med at opnå resultater.

Book dit møde